فرم ثبت نام در تور زبانگردی با هتلگردی و عکاسی

یکشنبه 8 مرداد 1402

ساعت 18:30 الی 21:00

مدرس زبان و مجری : بهروز واحدی

مدرس عکاسی: نرگس سینایی

مبلغ قابل پرداخت :  100,000 تومان