50%
تخفیف

دوره سکوی پرتاب زبان (خصوصی و آنلاین)

تمرکز دوره : مهارت مکالمه، مهارت شنیداری، تلفظ

2,000,000 تومان 1,000,000 تومان
50%
تخفیف

دوره گرامر و ساختارها (خصوصی و آنلاین)

تمرکز دوره : تقویت مهارت مکالمه از طریق تسلط بر گرامر

2,000,000 تومان 1,000,000 تومان