50%
تخفیف

دوره ذهن و زبان (خصوصی و آنلاین)

ذهن و زبان خود را با این دوره دگرگون کنید.

3,000,000 تومان 1,500,000 تومان
50%
تخفیف

دوره صحبت آزاد ( خصوصی و آنلاین )

تسلط بر مهارت مکالمه با موضوعات مورد علاقه زبان آموز

2,000,000 تومان 1,000,000 تومان
50%
تخفیف

دوره انیمیشن ها ( خصوصی و آنلاین )

تسلط بر زبان انگلیسی و کسب مهارت از طریق انیمیشن ها

2,000,000 تومان 1,000,000 تومان
50%
تخفیف

دوره سکوی پرتاب زبان (خصوصی و آنلاین)

تمرکز دوره : مهارت مکالمه، مهارت شنیداری، تلفظ

2,000,000 تومان 1,000,000 تومان
50%
تخفیف

دوره گرامر و ساختارها (خصوصی و آنلاین)

تمرکز دوره : تقویت مهارت مکالمه از طریق تسلط بر گرامر

2,000,000 تومان 1,000,000 تومان
آموزش آنلاین زبان انگلیسی 20 قصه
50%
تخفیف

دوره قصه ها (خصوصی و آنلاین)

تمرکز دوره : یادگیری مهارت مکالمه از طریق داستان ها

2,000,000 تومان 1,000,000 تومان