بیوگرافی

من بهروز واحدی در این بستر آموزشی، تمام رسالت خودم را آموزش جذاب، خلاقانه و پرانرژی زبان انگلیسی می دانم. زبان انگلیسی را به طور آکادمیک از سن  15 سالگی در کانون زبان ایران فرا گرفتم و موفق شدم با مدرک سطح پیشرفته (Advanced 3)  فارغ التحصیل بشوم. بعد از فارغ التحصیلی از کانون زبان ایران وارد حوزه کار شدم و مهارت زبان انگلیسی را در زمینه تدریس زبان و حوزه گردشگری ورودی به کار گرفتم. تدریس زبان انگلیسی، مترجمی و فعالیت در صنعت توریسم سوابق کاری من در یک دهه گذشته به حساب می آید.

خوشبختانه موفق شدم دانش زبان انگلیسی را در حوزه عمل به کار بگیرم و در کنار تحصیلات آکادمیک، به تجربیات ارزشمندی در زمینه تدریس و مکالمه زبان انگلیسی دست پیدا کنم.در حال حاضر با یک دهه تجربه در زمینه به کارگیری زبان انگلیسی خودم را متعهد میدانم تا دانش و تجربیات خودم را از طریق آموزش های رایگان و نیز دوره های مختلف و متنوع آموزشی در اختیار زبان آموزان قرار بدهم و نقش مهمی را در ارتقای دانش زبانی و پیشرفت شما ایفا کنم.

تجربه و فعالیت

تدریس زبان و صنعت گردشگری

تحصیلات آکادمیک

کانون زبان ایران

59 نظر ثبت شده
320 شرکت در دوره ها
850 دقیقه آموزش
95 نفر زبان آموز